1.ถ้าต้องการหาคำศัพท์คำว่า “Afternoon”ว่ามีความหมายว่าอย่างไร นักศึกษาจะใช้คำค้นที่เหมาะสมข้อใด จึงจะได้ข้อมูลที่ต้องการ
ภาษาอังกฤษ- -พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ- -คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ- -ศัพท์เฉพาะวิชา


2.ถ้าต้องการจะค้นประวัติของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นักศึกษาจะต้องใช้คำค้นที่เหมาะสม ยกเว้นข้อใด
นักการเมือง- -ไทย
ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ไทย - - ชีวประวัติ

3.ถ้าต้องการแผนที่ของอาณาจักรในช่วงกรุงสุโขทัยนักศึกษาจะใช้คำค้นที่เหมาะสมข้อใด จึงจะได้ข้อมูลที่ต้องการ
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สมัยสุโขทัย - - แผนที่
แผนที่ - - สมัยสุโขทัย
ไทย - - สมัยสุโขทัย - - แผนที่


4.ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตมอเตอร์ไซด์ นักศึกษาจะใช้คำค้นที่เหมาะสมใด จึงจะได้ข้อมูลที่ต้องการ
การผลิตรถมอเตอร์ไซด์
รถจักรยานยนต์ - - การผลิต
มอเตอร์ไซด์ - - การผลิต


5.ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับต้นโป๊ยเซียน นักศึกษาจะใช้คำค้นที่เหมาะสม ยกเว้นข้อใด
ไม้มงคล
ไม้ประดับ
พืชยืนต้น


6.ถ้าต้องการนิยายที่แปลมาจากภาษาฝรั่งเศส นักศึกษาจะใช้คำค้นที่เหมาะสม ยกเว้นข้อใด
นวนิยาย - - ฝรั่งเศส
นวนิยายฝรั่งเศส
นวนิยายแปล


7.หัวเรื่องที่เหมาะสมที่สุดในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกราบพระ คือข้อใด
วัฒนธรรมไทย
มารยาทไทย
ประเพณีไทย


8.ถ้าต้องการค้นเรื่อง “ธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทย” ควรค้นจากหัวเรื่องใด
ไทย - - ธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจขนาดย่อม - - ไทย
อุตสาหกรรม - - ประเทศไทย


9.ถ้าต้องการเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพ” ควรใช้คำค้นใด
การถ่ายรูป
การถ่ายภาพ
เทคนิคการถ่ายภาพ


10.ถ้าต้องการค้นเรื่อง “การเลี้ยงหมา” คำค้นใดไม่ถูกต้อง
หมา - - การเลี้ยง
สุนัข
สนัข - - การเลี้ยง


11.ถ้าต้องการเรื่อง “การเมืองในสหรัฐอเมริกา” ต้องค้น
การเมืองสหรัฐอเมริกา
อเมริกา - - การเมืองและการปกครอง
สหรัฐอเมริกา - - การเมืองและการปกครอง


12.ต้องการสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของไทยยุครัฐบาลทักษิณ ควรค้นจากหัวเรื่องใด
ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจ - - ประเทศไทย
เศรษฐกิจ - - ประเทศไทย


13.ข้อใดคือระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้ในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
CDS/ISIS
INNOPAC
VTLS


14.OPAC หมายถึงข้อใด
การเลือกเข้าสู่ระบบ/ฐานข้อมูลออนไลน์ สาธารณะของห้องสมุดทุกแห่ง
ประเภทของวัสดุสารสนเทศ
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ


15.ถ้าต้องการค้นหนังสือแบบง่าย ๆ ควรใช้ทางเลือกใด
การสืบค้นแบบคำเชื่อม
การสืบค้นแบบใช้คำสั่ง
การสืบค้นด้วยคำและวลี


16.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้บริการค้นหาหนังสือในห้องสมุดด้วยวิธีใด
อินเตอร์เน็ต
ซีดีรอม
โอแพค


17.ต้องการรายชื่อทั้งหมดที่แต่งโดย สมยศ นาวีการ ควรสืบค้นอย่างไรจึงจะได้รายชื่อหนังสือครบถ้วน
ค้นจากรายชื่อผู้เขียน
ค้นจากเลขหมู่
ค้นจากหัวเรื่อง


18.ต้องการอ่านหนังสือแปลเรื่อง “แฮรี่ พอตเตอร์” ควรค้นจากรายการใด
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แปล
หัวเรื่อง


19.ต้องการอ่านหนังสือไข้หวัดนก ควรค้นจากข้อมูลคำค้นประเภทใด
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง


20.ต้องการอ่านหนังสือ “ด้วยรัก ความตาย และหัวใจสลาย” ควรค้นข้อมูลจากคำค้นประเภทใด
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง

คะแนนที่ทำได้ = คะแนน
เฉลย: